Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2015-16

Στο Σχολείο μας, για το σχολικό έτος 2015-16, υλοποιούνται τα παρακάτω προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων:

1. Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Αγωγής με θέμα: “Σπερχειός- Οίτη. Προορισμοί ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και ποικιλόμορφου ενδιαφέροντος.”
Υπεύθυνοι καθηγητές: Κατσίμπα Βασιλική ΠΕ02, Νταρλαδήμας Ευάγγελος ΠΕ03 και Θεοδωρόπουλος Αθανάσιος ΠΕ04.01
2. Πρόγραμμα πολιτιστικού θέματος με θέμα: “Έκδοση εφημερίδας σε ηλεκτρονική μορφή.”
Υπεύθυνοι καθηγητές: Χριστοπούλου Μαρία ΠΕ19, Κιαμούρη Αριστέα ΠΕ11, Ρουσομάνη Όλγα ΠΕ05 και Μαραβίτσα Αναστασία ΠΕ06.