Η πόλη μας

  Ο Δήμος Λιανοκλαδίου ήταν δήμος του νομού Φθιώτιδας που συστάθηκε με το πρόγραμμα Καποδίστριας από τη συνένωση παλαιότερων κοινοτήτων της περιοχής, που αποτέλεσαν στη συνέχεια τα δημοτικά διαμερίσματα του δήμου. Ο δήμος αποτελούταν από πέντε δημοτικά διαμερίσματα, είχε έκταση 78 Km2 και συνολικό πληθυσμό 3.034 κατοίκους. Έδρα του δήμου ήταν το Λειανοκλάδι. Λειτούργησε την περίοδο 1999-2010 οπότε και καταργήθηκε με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης και εντάχθηκε στον νέο δήμο Λαμιέων. Βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα του νομού δυτικά της πόλης της Λαμίας.